100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-31

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : คริสตจักรที่อยู่กับชุมชน..คือคริสตจักรที่ยังมีลมหายใจ
ยอห์น 17:15-18
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล