100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-05-10

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เอาหมาตัวนี้ไปปล่อยวัด
มัทธิว 5:10-12
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์