100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-04-26

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ชูและช่วย
อิสยาห์ 46:3-4
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์