100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-03-22

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : น้ำพระทัยพระเจ้า
กันดารวิถี 20:1-13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน