100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-03-08

ศจ.ดร.มนตรี โมเสส ธิติภา หัวข้อ : หมิ่นประมาทพระเจ้า
มัทธิว 26:59-66
โดย ศจ.ดร.มนตรี โมเสส ธิติภา