100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-02-22

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : รักเกินความเข้าใจ
โรม 8:35-39
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์