100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2015-01-11

ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น หัวข้อ : เลวีคนใหม่
ลูกา 5:27-32
โดย ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น