100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2014-03-30

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ หัวข้อ : อย่าให้เรื่องที่เลวร้ายที่เกิดกับคุณเสียไปเปล่า
ฟีลิปปี 2:25-30
โดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์