100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2014-03-16

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ปลาแซลมอน-แมงกระพรุน
สดุดี 139:14-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์