100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2014-03-02

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ชีวิตสู่ธรรม ธรรมสู่ชีวิต
2 ซามูเอล 6:2-15
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์