100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2013-12-15

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา
อิสยาห์ 9:6-7
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

อิสยาห์ 9.6-7 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้น และสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุด เหนือพระที่นั่งของดาวิด และเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ ที่จะสถาปนาไว้ และเชิดชูไว้ ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้

บทนำ สถานการณ์บ้านเมืองเราวันนี้เข้าสู่สภาวะทางสองแพร่ง ระหว่างปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฎิรูป เราต้องอธิษฐานเผื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราที่จะไม่มีการเสียเลือดเนื้อเหมือนในบางประเทศ เช่น รวันดา เพื่อนบ้านชาวตุ๊ดซี่ซึ่งเรียกตัวเองว่าทหารบ้านลุกขึ้นมาจับอาวุธเข่นฆ่ากันเอง เพราะเหตุต่างเผ่าพันธุ์และถูกยุแหย่จากสื่อ ถูกล้างสมองด้วยข้อมูลถูกบ้างผิดบ้าง ทำให้สังคมที่เคยมีความรักต่อกันกลายเป็นสงครามกลางเมืองล้างเผ่าพันธุ์ที่มีคนตายไปเป็นล้าน

ประเทศเพื่อนบ้านของเรา เพราะความเชื่อในลัทธิการเมืองที่แตกต่างกัน โดยการชักใยของประเทศใหญ่กว่า ทำให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และสงครามกลางเมือง คนตายไป 3 ล้านคนที่เรียกว่าทุ่งสังหาร หรือ Killing Field ประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลก ปัจจุบันเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อประมาณปี 1958-1962 มีพลเมืองอดอยากล้มตายไปประมาณ 30 ล้านคน เพราะนโยบายของผู้นำประเทศในสมัยนั้น ทั้งๆที่ทำการส่งออกข้าวไปยังประเทศอื่นๆเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่า ประเทศของตนกำลังพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้า

ประเทศที่ผลิตเครื่องจักรกลและรถยนต์ที่มีขื่อเสียงและได้รับการยอมรับในหมู่ผู้บริโภคว่าดีที่สุดในโลก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้อพยพมาตั้งรกรากมานานหลายร้อยปี แต่มีอิทธิพลทางการค้า เศรษฐกิจและแทรกซึมไปทั่วทุกวงการ ในทุกองคาพยพ ตายไป 6 ล้านคน

ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ไม่อาจปฎิเสธได้ว่ามาจากผลพวงของผลประโยชน์ การแย่งชิงอำนาจ ความแตกแยกของคนในชาติ ความต้องการในลาภ ยศ ซึ่งเกิดจากรากเหง้า ต้นตอแห่งความบาป ในเทศกาลรับเสด็จพระเยซู และคริสตสมภพ เราต้องรำลึกถึงสาเหตุที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา เพราะเหตุเพื่อจัดการกับปัญหาของความบาปในตัวของมนุษย์และของโลก เราเองต้องรู้จักระมัดระวัง ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของมารซาตาน ชำระตนให้พ้นจากอำนาจของบาป มีชีวิตที่บริสุทธิ์ผูกพันอยู่กับพระเจ้า พระเยซูเองเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกเมื่อ 2000 ปีที่แล้ว ทรงรู้ว่าไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะปกครองโลกในแง่ของรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นความต้องการของชาวยิว ผู้รอคอยการปลดปล่อยจากพระองค์จากการปกครองและเมืองขึ้นของโรม แต่ทรงมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากรากเหง้าแห่งบาป เกิดการคืนดีกับเพื่อนบ้าน รักศัตรู ซึ่งเป็นเหตุที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพราะบาปของเราทั้งหลายผู้ได้ตรึงพระเยซุทั้งทางตรงและทางอ้อม

เนื้อหา ในการรำลึกถึงพระเยซูนั้น พระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมซึ่งพยากรณ์ถึงพระองค์ มาซีฮาห์หรือพระเมสสิยาห์นั้นถูกคีตกวีเชื้อสายเยอรมันที่ย้ายไปตั้งรกรากที่ประเทศอังกฤษชื่อจอร์จ เฟรดริก ฮันเดล ประพันธ์เป็นแนวดนตรีที่มีเสียงขับร้องล้อไปกับวงออเครสตร้า เป็นหนึ่งในบทร้องประสานเสียงออราทอริโอภาษาอังกฤษที่มีได้รับความนิยมที่สุด โดยนำคำร้องมาจากคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ ซึ่งเรียกติดปากผู้คนทั้งโลกว่า ฮันเดิล เมสไซยาห์

ฮันเดลแต่งบทประพันธ์นี้ที่ลอนดอนในช่วงฤดูร้อน ค.ศ. 1741 และออกแสดงครั้งแรกที่ดับลินเมื่อวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1742 ฮันเดลได้ปรับปรุงใหม่ และออกแสดงอีกครั้งในปี ค.ศ. 1754 บทประพันธ์นี้ได้รับการเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาเยอรมันโดยโมซาร์ทในปี ค.ศ. 1789 โดยเพิ่มเติมส่วนดนตรีเครื่องเป่าลมไม้ ส่วนฉบับที่ได้รับฟังกันในปัจจุบัน ได้รับการเรียงเรียงโดยเอเบเนเซอร์ เพราต์ (1835 – 1909) ปัจจุบัน เมสไซยาห์ นิยมนับมาขับร้องกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและอีสเตอร์ โดยเฉพาะดนตรีช่วงท้ายของท่อนที่ 2 จากทั้งหมด 3 ท่อน ที่นิยมเรียกกันว่า Hallelujah chorus บทคำร้องในท่อนนี้นำมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ วันนี้ เราจะนมัสการรำลึกถึงการเสด็จมาโดยการฟังเพลงจากเพลง Handel Messiah ชุดนี้

1. For Unto Us A Child Is Born (อิสยาห์ 9.6) อิสยาห์ 9.6 ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, and The Prince of Peace. คำว่า “ที่ปรึกษา” คือ ผู้ชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจดำเนินชีวิต แผนการของชีวิต วิธีแก้ปัญหาวิกฤต ทางออกของความทุกข์ยากลำบาก คำว่า “มหัศจรรย์” คือ สิ่งที่เกินความคาดหมาย มิอาจเข้าใจได้ ปาฎิหารย์เหนือธรรมชาติ พระเยซูคือผู้ที่เราไว้วางใจให้พระองค์เป็นโค้ชนำชีวิตของเรา เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้จักเรา พระองค์ทรงสร้างเรา (ฮบ.4.15; 1ปต.5.7)

เราสามารถละความกระวนกระวายไว้กับพระองค์

  • ฮบ.4.15 เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป
  • 1ปต.5.7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คำว่า “มหิทธิฤทธิ์” เกี่ยวข้องกับการทำสงครามแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง การมีชัยในสงครามเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไว้ด้วยพลังอำนาจ ฤทธานุภาพของความเป็นพระเจ้าผู้กำชัยในสงครามอยู่กับพระองค์ ซึ่งจะปราบซาตานให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ (วว.17.14)

  • วว.17.14 กษัตริย์เหล่านี้จะกระทำสงครามกับพระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงมีชัยชนะ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านาย และทรงเป็นจอมกษัตริย์ และผู้ที่อยู่กับพระองค์นั้น เป็นผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกและทรงเลือกไว้ และเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ก็จะมีชัยด้วย

พระบิดานิรันดร์ คำว่า “พระบิดา” ไม่ได้หมายถึงพระบิดาในพระภาคแรกของพระเจ้า แต่หมายถึงพระเยซูซึ่งทรงไว้ด้วยความรักเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ประดุจคุณพ่อที่รักลูก ที่มีต่อเราทั้งหลาย คำว่า “นิรันดร์” หมายถึงพระสัญญาที่ให้กับเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์ ที่จะมีผลต่อเราชั่วนิรันดร องค์สันติราช คำว่า “ราชา” แปลว่า ผู้นำ ทั้งความคิด สติปัญญา และพละกำลัง คำว่า “สันติ” หรือ ชาโลม หมายถึงความสมบูรณ์ในองค์รวม ความสงบสุข ที่ได้รับจากพระเจ้า และจากสิ่งแวดล้อม ผู้คนรอบข้าง เมื่อพระเยซูทรงบังเกิด ทูตสวรรค์ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด และบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงทั่วใต้ฟ้า”

2. He Was Despised (อิสยาห์ 53.3; 50:6) อิสยาห์ 53.3 ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.

อิสยาห์ 50.6 ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้าและหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด I gave my back to the smites, and my cheeks to them that plucked off the hair: I hid not my face from shame and spitting. Isaiah predicted Jesus more clearly than any other of the prophets and he has been called, “A prophet of the Gospel before the Gospel.”

พระธรรมอิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ที่กำลังจะมานั้นอย่างแม่นยำ ถูกต้องก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นกว่า 700 ปี นับตั้งแต่การกำเนิดจากสาวพรหมจารี การปรนนิบัติรับใช้ของพระองค์ การทนทุกข์ทรมาน การถูกโบยตีอย่างเจ็บปวด การถูกถ่มน้ำลายรด การดูถูกดูหมิ่นและการสิ้นพระชนม์ รวมทั้ง การตอบสนองของผู้คนในยุคนั้นๆด้วย แม้ว่าพวกเขาจะพบกับการอัศจรรย์ขนาดการเป็นขึ้นจากความตายก็ตาม ในทุกวันนี้ คนที่ไม่เขื่อก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดีแม้เขาจะรู้และเห็นการอัศรรย์ของพระเจ้า เขาก็ยังปฏิเสธความรักและความรอดที่พระองค์เตรียมไว้ให้เขา เขาไม่ได้ตามที่คาดหวังจากพระองค์ เขาบางคนรับความเจ็บปวดลำบากเพื่อพระองค์ไม่ได้ เขาไม่รู้ว่าทรงเข้าใจเขาเพราะพระองค์ผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นมาแล้ว เขาบางคนไม่ยอมแม้แต่จะสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระองค์

3. Hallelujah Chorus (วว.19:6; 11:15; 19:16) คำว่า อาเลลูยา แปลว่า สรรเสริญพระเจ้า

  • วว.19.6 แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงดุจเสียงฝูงชนเป็นอันมาก ดุจเสียงน้ำมากหลาย และดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นว่า “อาเลลูยา เพราะว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่ And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigned.
  • วว. 11:15 และทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดก็เป่าแตรขึ้น และมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่า “ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ ได้กลับเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์” And the seventh angel sounded; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.
  • วว.19:16 พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่า “จอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย” And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King Of Kings, And Lord Of Lords.

มีวันหนึ่งที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราจะได้รับการนมัสการจากทุกคนในโลกนี้ ตามที่พระวจนะได้เขียนไว้ว่า พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบ พระเยซู และเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับ ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า (ฟป.2.5-11)

ในการแสดงเมสไซยาห์รอบแรกที่ลอนดอนต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่ เมื่อดนตรีบรรเลงมาถึงท่อนอาเลลูยาห์คอรัส พระเจ้าจอร์จทรงประทับยืนขึ้น พร้อมกับที่ผู้ชมทั้งหอประชุมพากันลุกขึ้นยืนตาม จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันว่าเมื่อมีการแสดงเพลงนี้ครั้งใด ผู้ชมทั้งหมดจะต้องลุกขึ้นยืน สรุป พระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้าของวันเกิดที่เราทุกคนควรรู้จัก เรารู้จักพระองค์มากขึ้นหรือไม่ในปีที่ผ่านมา เรารู้จักพระองค์ว่าทรงเป็น ตาม อสย.9:6 อสย.53:3 และ วว.19:16