100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2013-10-20

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ให้ชีวิตเราเป็นเครื่องบูชา
รม. 12:1-8, ลวน. 1:2-4
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์