100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2013-10-06

ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน หัวข้อ : อันตรายการรับใช้พระเจ้า
ลวน. 10:1-3, กจ. 5:1-11
โดย ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน