100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

เทศนา ภาคเช้า 2013-09-22

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : โลกได้ถูกตรึงไว้จากข้าพเจ้าแล้ว
กาลาเทีย 6:14
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์