100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

เทศนา ภาคเช้า 2013-09-15

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : สองคนดีกว่า
ปัญญาจารย์ 4:9-11
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์