ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคเช้า 2012-12-02

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : การปกครองของพระเมศศิยาห์
อิสยาห์ 11:1-10
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

เทศกาลเตรียมรับเสด็จ คริสตจักรทั่วไปจะเตรียมใจรับวันคริสตมาส ด้วยการระลึกถึงคำพยากรณ์เกี่ยวกับการช่วยกู้ให้รอดของพระเมสสิยาห์ (พระมาซีฮา, พระคริสต์) อิสยาห์ประกาศเรื่องเด็กที่จะเกิดมาในนามองค์อิมมานูเอล การกลับมาสู่สภาพดีดังเดิม ภายใต้การปกครองของพระผู้ได้รับการเจิม

ประการที่ 1 ผู้ปกครองตามพระสัญญา (1-3 ก) อิสยาห์บอกกษัตริย์ผู้นำประเทศ ให้นำประเทศด้วยการเชื่อฟังพระเจ้า เพื่อการอยู่รอดและเตือนประชาชนให้กลับใจจากบาป ละทิ้งความชั่ว พวกเขาไม่ได้ฟังถ้อยคำที่พระเจ้าตรัส การกวาดต้อนไปเป็นเชลย ทำให้พงศ์พันธุ์เหลือเหมือนตอไม้ แต่ยังมีรากที่มีชีวิตพร้อมแตกกิ่งให้ชีวิตใหม่ หน่อที่แตกออกมาได้และจากหน่อนี้ทำให้เกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า

วิญญาณทั้งหมดใน ข้อ 2 “ปัญญา” คือความสามารถในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง ในทุกเวลา-สถานการณ์ “ความเข้าใจ” คือความสามารถนำสิ่งที่เข้าใจแสดงออกมาสู่ภายนอกได้อย่างถูกต้อง “การวินิจฉัย” คือความสามารถเลือกวิธีที่ถูกต้องที่สุด “อานุภาพ”  หมายถึงพละกำลังภายในในการมองเห็นทุกอย่าง ด้วยความทลุปรุโป่ง “ความรู้”  หมายถึงความรู้ในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และ “ความยำเกรงพระเจ้า” เป็นความเคารพ ถวายเกียรติแด่พระบิดาทุกเวลา ความจริงคำพยากรณ์ที่อิสยาห์กล่าวไว้นั้น ได้สำเร็จแล้วที่พระเยซูคริสต์ 

ประการที่ 2 ลักษณะการปกครองของพระเมสสิยาห์ (3ข-5) การล่มสลายของอิสราเอล-ยูดาห์ มาจากความเสื่อมโทรมด้านศาสนาและสังคม การ แสวงหาความร่ำรวยให้กับตนเอง การกดขี่ ฉ้อโกงทรัพย์สินคนยากจน รับสินบน บิดเบือนความยุติธรรม การทำหน้าที่เพื่อเงินทอง นมัสการพระเจ้าไม่สอดคล้องกับความประพฤติ 

การปกครองใหม่จึงเป็นความหวังของชาติ พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานผู้ปกครองคนใหม่ที่ทำความชอบธรรมและยุติธรรม ไม่ตัดสินตามที่ตามองเห็นหรือหูได้ยิน เป็นการตัดสินด้วยความยำเกรงพระเจ้า กษัตริย์ทั่วไปปกครองด้วยอำนาจของกองทัพทหาร อาวุธ แต่อาวุธของพระเมสสิยาห์คือความรัก การเสียสละ การทนทุกข์รับผิดแทนผู้ทำผิด เทศนาสั่งสอนพระวจนะอย่างตรงไปตรงมา ผู้รับใช้ซึ่งได้เลือกสรรไว้ จะนำความยุติธรรม ไม่ซ้ำเติม (มัทธิว 12:18-21)

ยอห์น 8:1-11 พระเยซู ยกโทษหญิงทำผิดมีโทษถึงตาย ตรัสกับนางว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก” ทุกคนที่วางใจในพระองค์ พระเจ้าทรงยกให้ ทุกวันนี้พระเยซูยังทรงทูล ขอเพื่อเราอยู่ (1 ยอห์น 2:1-2) พระเจ้ามิใด้ให้พระเยซูคริสต์มาเพื่อลงโทษโลก แต่มาเพื่อช่วยโลกให้รอด (ยน:3:17) และปรารถนาจะปกครองเหนือทุกคน คนยากจน ได้รับการเล้าโลม คนมั่งมีรู้จักถวายเกียรติ ลูกเด็กเล็กแดง คนพิการ หญิงม่าย เด็กกำพร้า ได้รับโอกาสใหม่ ผู้ที่มีภาระหนัก ทุกข์ใจได้รับการบรรเทาให้หายเหนื่อยเป็นสุข 

ประการที่ 3 สันติสุขของพระคริสต์ปกคลุมทั่ว (6-10) สันติสุขแท้ เป็นความสุขที่เกิดจากภายในจิตใจ แม้สถานการณ์รอบข้างจะเป็นเช่นไรก็ยังมีความสุข ใครๆก็ต้องการสันติสุขที่แท้จริงกันทั้งนั้น เราไม่อาจจะอยู่ใน ความสุขชั่วคราว ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอก เช่น ถ้าอิ่มก็มีความสุข มีเงินมีความสุข อาจฉลองคริสตมาสมีความสุข แต่พอเวลาผ่านไปก็ทุกข์เหมือนเดิม สันติสุขมี 3 ระดับ คือ สันติสุขในจิตใจ เป็นสันติสุขคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า สันติสุขส่วนตัว เป็นความสงบในตัวบุคคลเป็นความมีจิตใจปรกติสุข ไม่มีสิ่งขัดแย้งในตนเอง นอนหลับสบาย สันติสุขกับผู้อื่นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนหรือสังคมเป็นการมีความ สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทุกคนเป็นพี่น้องกัน อยู่อย่างสงบร่วมกัน เป็นการยุติวาระแห่งความรุนแรง ความขัดแย้ง สงคราม นำการคืนดีมาให้ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า นั่นเป็นเหตุผลแห่งความรัก 

โดยพระเยซู ท่ามกลางเวลาแห่งคริสตมาส การคืนดีได้เกิดขึ้นบนโลก โลกจะเต็มไปด้วยสันติสุข ความเป็นศัตรูกันจะสิ้นสุดลงนับ ตั้งแต่ธรรมชาติกับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ สัตว์เล็กกับสัตว์ใหญ่ ทุกอย่างจะอยู่ในสภาพดีดังเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเพราะแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความรู้ในพระเจ้าดุจดังน้ำปกคลุมทะเล

ตัวอย่าง ที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศสเปน ปาโก้ลูกชายของจอร์จโกรธเขาอย่างรุนแรงเนื่องจากความไม่เข้าใจบางอย่างและด้วยความดื้อดึงของเขาเอง ในคืนนั้นเองทำให้จอร์จนอนไม่หลับทั้งคืนด้วยความทุกข์ใจ วันรุ่งขึ้นจอร์จพบว่าปาโก้หนีออกจากบ้านไปแล้วเขาเสียใจอย่างมาก และเขารู้ว่าลูกชายนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของเขามาก เขาอยากที่จะพบลูกอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้รู้ว่าลูกเป็นที่รักของเขามากเพียงใด จอร์จจึงไปที่ร้านค้าใหญ่ใจกลางเมือง และปิดประกาศไว้ว่า “ปาโก้ กลับบ้านเถอะนะ พ่อรักลูก พรุ่งนี้เช้ามาเจอพ่อที่นี่นะ”

วันรุ่งขึ้นจอร์จรีบไปที่ร้านนั้น แล้วเขาก็พบเด็กชื่อ ปาโก้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดคนที่หนีออกบ้านมา ทุกคนมารอพ่อที่ร้านด้วยความหวังว่าพ่อของตนจะมารับกลับบ้านด้วยอ้อมแขนที่เปี่ยมด้วยความอาทร

ในพระเยซูคริสต์เราซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า เราต้องคืนดีกันและกัน ให้อภัยแก่กันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ให้เราหวังใจในพระเจ้า ให้แต่ละคน สำรวจตัวเราเอง ความรู้สึกของเราที่มีต่อคนอื่น หากเรื่องราวต่อกันให้สารภาพต่อพระเจ้า ยกโทษให้กัน พ่อ-ลูก แม่-ลูก พี่-น้อง-ญาติ ผู้นำ-สมาชิก สมาชิก-สมาชิกให้อภัยคืนืดีกัน เราควรมีชีวิตให้สมกับเป็นบุตรของพระเจ้า เพื่อว่าโดยชีวิตของเราโลกจะได้สัมผัสกับการปกครองที่เขาต้องการ

คริสตจักรควรเตรียมรับเสด็จด้วยการยอมรับกษัตริย์ที่เกิดมาคือพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของครอบครอง ชีวิต ให้ความรักและสันติสุขของพระองค์เป็นเครื่องมือในการเตรียมรับเสด็จของเรา