100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2023-03-19

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เปลี่ยนกิจกรรมเป็นกิจการ
กิจการ 2:38-39
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า