100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2023-03-12

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : จงเชื่อฟังพระเจ้าเถิด
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9, 28:1-6
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า