100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2023-03-05

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระเจ้าทรงรักโลกมาก
ยอห์น 3:16-17
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า