100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2023-02-26

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ความมั่นคงแห่งศรัทธา
กันดารวิถี 11:1-9, 18-20
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า