100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2023-02-19

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ลูกา แพทย์ที่รัก
ลูกา 19:10
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า