100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2023-02-12

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จงรักเพื่อนบ้าน
เลวีนิติ 19:9-10
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า