100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2023-01-22

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : แผนการของพระเจ้าดีเลิศเสมอ
มัทธิว 2:12-15
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า