100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2023-01-08

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : เดินกับพระเจ้า
โยชูวา 1:1-9
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า