100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2023-01-01

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระเจ้าทรงอำนวยพระพร
สดุดี 65:11
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า