100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-11-20

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระลักษณะทั้ง 7 ที่ควรขอบพระคุณ
สดุดี 65:9-13
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า