100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-11-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ชีวิตที่สำแดงการขอบพระคุณ
ปฐมกาล 14:17-20
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า