100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-11-06

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : OMG: Oh My God
ลูกา 7:36-50
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า