100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-10-30

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : พระคุณ
ลูกา 17:11-19
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า