100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-10-23

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : บทเรียนจากชาย 3 คน
ลูกา 9:57-62
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า