100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-10-16

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระเยซูทรงเป็น
ยอห์น 14:1-6
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า