100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-09-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน
1 ทิโมธี 4:11-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า