100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-09-04

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ฤดูกาลแห่งชีวิต
1 ทิโมธี 4:6-10
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า