100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-08-28

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เธอผู้งดงาม
สุภาษิต 31:29-31
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า