100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-08-21

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : สตรีต้นแบบ
1 ซามูเอล 1:10-11
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า