100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2022-08-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : มิชชั่นสำคัญของแม่
2 ทิโมธี 1:5, 3:14-17
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า