100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2022-07-17

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : องค์ประกอบการนมัสการอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์
1 โครินธ์ 14:15-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า