100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2022-07-10

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : บทเพลงแห่งความสัตย์ซื่อ
สุภาษิต 3:3-7
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า