100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2022-06-26

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : พระพรตามพระสัญญา
เอเสเคียล 37:1-6
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า