100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-05-29

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : 3 ส แห่งความเชื่อ
2 ทิโมธี 1:5-8
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า