100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-05-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ผลใหญ่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ
ลูกา 13:18-19
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า