100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2022-01-30

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ชีวิตต้องเลือก
เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-13
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า