ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคเช้า 2012-10-21

Suksa Theparee หัวข้อ : การหายโรคด้วยความเชื่อ
ยอห์น 11: 1-15

โดย ศจ.ดร.ศึกษา  เทพอารีย์