100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2021-12-12

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : แสงสว่างในความมืด
ลูกา 2:8-14
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า