100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2021-11-28

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : คำพยากรณ์แห่งความหวังและการเตรียมตัว
อิสยาห์ 40:3-5, มาระโก 13:32-37
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า