100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2021-11-07

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : การขอบพระคุณเปลี่ยนชีวิตคุณได้
สดุดี 118:1-4
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า