100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

เทศนา ภาคเช้า 2012-10-14

By: สันติ แดงเรือน.

Santi Daengruan หัวข้อ : แรงจูงใจของการรับใช้
เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-21

โดย ศจ.สันติ  แดงเรือน