100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2021-10-03

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : โลกหมุนด้วยความรัก
กิจการฯ 9:36-43
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า