100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2021-08-29

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ความเป็นแม่
2 พงศ์กษัตริย์.4:18-24
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า