100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2021-08-22

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ถูกที่ ถูกเวลา
เอสเธอร์ 4:4-17
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า